uzgoj biljke u vrtu

#mikrokapsula za zdravu
proizvodnju hrane

čovjek koji se brine o biljkama

Razvili smo tehnologiju inkapsulacije s efektom 3 u 1 (za zaštitu i prehranu biljaka te kontrolirano oslobađanje bioaktivnih komponenata) kao inovaciju zelene kemije za održivu poljoprivrednu proizvodnju. Njome se smanjuje onečišćenje okoliša, ublažavaju klimatske promjene i povećava biopotencijal proizvedene hrane.

NOVOSTI